آخرین اخبار خلق پول

چند هفته ای است که بحث ورود فقها به سیستم بانکی مطرح شده است. موضوعی که مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته است.
فرض را بر این می‌گیریم که مقابل سیاستگذار، داشبوردی وجود دارد که در مواقع نیاز از برنامه‌های نصب‌شده در آن استفاده می‌کند.
۰۲:۲۱
خلق پول چگونه اتفاق می افتد؟ نقش بانک ها در این خلق پول چیست؟ آیا بانک های خصوصی متهم خلق پول هستند؟ دکتر محمد طبیبیان به این پرسش ها پاسخ داده است.
کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،‌اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
۰۱:۱۱:۰۰
اقتصاد ایران سالهاست که درگیر تورم های دورقمی مزمن شده است. علت این تورم مزمن چیست؟ آیا بانک ها در این عارضه دخیل هستند؟
۰۲:۰۳:۰۲
تورم های دو رقمی 50 سال اخیر ایران به گرهی کور در اقتصاد تبدیل شده است. برخی علت اصلی آن را کسری بودجه مزمن دولتها در ایران و برخی دیگر فروش نفت و بیماری هلندی ناشی از آن می دانند. اما گروهی از اقتصاددانان نیز هستند که نظام بانکی و خلق پول بانکها و علی الخصوص بانکهای خصوصی را عامل اصلی تورم های افسارگسیخته دو دهه اخیر می دانند. شاید اولین گام برای بررسی این مسئله پرداختن دقیق به این موضوع در…
اگرچه در اقتصاد ایران بسیاری از بازارها زیر ضرب مداخله دولت هستند، اما در هیچ کدام دولت به اندازه بازار وجوه وام دادنی ( Loanable Funds) برای تعیین قیمت مورد پسندش موفق نیست.
پایه پولی در دولت سیزدهم 180 هزار میلیارد تومان افزوده شده که از طریق فشار دولت بر بانک ها برای تامین منابع مالی خود صورت گرفته است. این باورهمتی از اتفاقات اخیر مالی در کشور بوده که در ادامه رمزگشایی می‌شود.
۰۱:۵۴
چاپ پول به عنوان یکی از عوامل مسلم خلق تورم، در 6 ماهه نخست سال 5.4 درصد رشد کرده است. این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افت محسوسی را تجربه کرده که می‌تواند خبر خوبی باشد، اما یک نگرانی در آمارهای جدید وجود دارد که «اکو ایران» به بررسی آن پرداخته است.
۰۱:۱۲
بدهی دولت به بانک مرکزی که در تیرماه سال ٩٧ معادل ٣٥ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان بود، تا پایان خرداد ماه به ٩٧ هزار میلیارد تومان رسید. در دو سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ٦١ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان افزایش یافته است. اما بانک مرکزی معتقد است، افزایش بدهی دولت ناشی از خلق پول و افزایش پایه پولی نیست. توجیه بانک مرکزی برای جهش بدهی دولت چیست؟
۱