آخرین اخبار شاخص تورم

۰۰:۵۸
شاخص تورم ماه نوامبر در حوزه اروپا ۴،۹ درصد به ثبت رسید. علت اصلی گرانی اجناس، افزایش ۲۷،۴درصدی قیمت انرژی در طول یک سال بوده است.
۰۴:۱۷
خریداران ملک این روزها همزمان با کاهش نرخ ارز انتظار کاهش قیمت مسکن دارند تا نسبت به خرید ملک اقدام کنند.
۱