آخرین اخبار آمار رشد اقتصادی

گزارش رشد اقتصادی بهار سال 1401 توسط مرکز آمار منتشر شد.
۰۱:۱۰:۱۷
بعد از اعلام آمار رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی،‌ شاهد اختلاف چشمگیر در این اعداد هستیم.
۰۲:۲۵
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود درمورد رشد اقتصادی ایران در شش ماه نخست سال مطالبی گفت
۱