آخرین اخبار اشتغال گروه صنعت و معدن

مشکلات مربوط به تأمین زمین، یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. بر اساس آمارهای رسمی، از مجموع ۱۵ شهرک صنعتی و ۴ ناحیه صنعتی در تهران، ۵۳۴ واحد غیرفعال است.
اکوایران: داده‌های اعلام شده از وضعیت اشتغال برای دو گروه صنعت و معدن در سه فصل نخست سال جاری نشان می‌دهد، بیشترین سهم اشتغال در فصل پاییز برای این دو گروه به ثبت رسیده است. سهم اشتغال در سومین فصل سال جاری برابر با 34.1 درصد بوده است.
۱