آخرین اخبار اطلاعات پنهان

اکوایران: بازار سهام در دو ماهه اخیر با تحریم شدید خبر حمایتی از سوی سیاست‌گذاران مواجه بوده است. قطع کردن امید سهامداران از روز‌های خوب در بازار سهام به وسیله سیات‌گذاری‌های مداخله‌گران در روند تولیدات و فروش شرکت‌های صنایع سنگین بورسی باعث شد تا ارزش بازار سهام به نسبت روز 16 اردیبهشت امسال، 23 درصد افت داشته باشد.
اکوایران: فرصت آربیتراژی یا آربیتراژ به موقعیت سرمایه‌گذاری سود‌آور بدون ریسکی گفته می‌شود که از تفاوت قیمت یک دارایی در دو بازار نشأت می‌گیرد. آربیتراژ نشأت گرفته از ناکارآمدی بازار است و استفاده از این فرصت موجب کاهش شکاف آربیتراژی و معمولا کارایی بازار را افزایش می‌دهد.
۱