پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • هشتگ داغ این روزها #خوزستان

    این روزها بحران بی آبی در استان‌ خوزستان باعث‌ ایجاد اعتراضاتی در شهرهای مختلف این استان شده است.

    ۰ مشاهده ۰۶:۲۲
  • اعتراضات شبانه به خاموشی

    اینطور که رسانه‌های خبر می‌دهند، دیشب در بعضی از نقاط کشور اعتراضات و ناآرامی‌های در واکنش به قطعی گسترده برق به وجود آمده است.

    ۰ مشاهده ۰۴:۱۱
۱