پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • آمار نگران کننده از بازار کار ایران!

    نشست خبری حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه: در دوران کرونا نیروی کار ناامید و گوشه نشین شد تعداد زیادی نیروی کار از جمعیت فعال خارج شدند ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار خارج شد

    ۰ مشاهده ۰۲:۰۲
  • هزارتوی تورم افسارگسیخته ایران؛ از پول سمی تا نهادهای عمومی

    دکتر عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در این قسمت از برنامه «اکو گپ» درباره اثرات تورم افسارگسیخته در جامعه ایران صحبت می‌کند. محور اصلی این برنامه برندگان و بازندگان رشد نقدینگی است. او افزایش تورم را آسیب‌شناسی می‌کند و از دلایل این افزایش می‌گوید. مشکلات نظام بانکی ایران، بحران نظام مالی کشورمان، نقش تعزیرات در بازار اقتصادی کشور، عوامل مؤثر در تورم کشور، بستانکارهای دولت…

    ۰ مشاهده ۴۸:۱۸
۱