پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • چرا کرونا به افغانستان حمله نمی کند؟ وضعیت واکسیناسیون افغانستان

    همانطور که از ویدئوهای منتشر شده از افغانستان می‌توان فهمید خیلی از مردم این کشور کرونا را اصلا جدی نمی‌گیرند، اما مطالعه آمارها باعث می‌شود که به افغان‌ها بابت این بی‌تفاوتی نسبت به کرونا حق بدهیم.

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۰
  • سودای طالبان به زیان کیست ؟

    طالبان این روزها مذاکره و اسلحه را توامان به دست گرفته تا این بار،‌ شاید با وجهه ای جدید، بر جغرافیای از دست رفته در سال ۲۰۰۱، چیره شودو به دوران امارت اسلامی باز گردد.

    ۰ مشاهده ۰۳:۲۱
۱