آخرین اخبار افغان ها

اکوایران: رسانه رسمی دولت بر اساس اعلام اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی خبر از حضور بیش از صد هزار نفر از جامعه اتباع و مهاجرین افغانستانی در مراسم تشییع و تدفین رئیس جمهور و همراهانش داد.
اکوایران: به گفته مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه، ورود شهروندان افغان به 16 استان در ایران ممنوع است.
۰۱:۰۱:۱۰
آیا مهاجران افغانستانی در کشور باعث بیکاری جوانان ایرانی شدند؟ این روزها بسیاری در فضای مجازی این گزاره را مطرح می‌کنند. این موضوع به عقیده خیرخواهان هم از مهم‌ترین ابهامات درباره حضور مهاجران افغانستانی در کشور است. برخی پژوهش‌ها می‌گویند مهاجران افغانستانی سبب افزایش نرخ بیکاری در طول سال‌های حضورشان در کشور شدند.
۱