آخرین اخبار اقتصاد پاکستان

اکوایران: بانک جهانی اعلام کرده رشد اقتصادی پاکستان طی دو سال آینده افزایش پیدا می‌کند، اما میزان آن کمتر از 3 درصد خواهد بود.
۰۰:۵۳
سیلی که در اثر باران‌های موسمی سال گذشته در پاکستان به راه افتاد، این کشور را در یک بحران اقتصادی فرو برده است.
اقتصاد کشور همسایه، پاکستان در میان بحران های اقتصادی متععدی است.
۱