آخرین اخبار اقتصاد 1400

اکوایران: بر اساس آمار های رسمی، 40.3 درصد از بیکاران کشور را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می دهند.
تورم سالانه خوراکی در سال 1400 برای دهک اول که فقیر ترین دهک جامعه محسوب می شود در تمامی ماه ها بالاتر از ثروتمند ترین دهک جامعه بوده است.
اکو ایران: بررسی ها نشان می دهد نزدیک به 63 درصد از جمعیت شاغل استان تهران در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
اکوایران: سهم تعداد شاغلین از کل جمعیت حاضر در سن کار از 37.3 در سال 99 به 37.2 در سال 1400 کاهش یافته است.