آخرین اخبار اقتصاد 1400

بررسی ها نشان می دهد سهم تشکیل سرمایه از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته تنها حدود 16 درصد بوده است، این سهم نسبت به سال 99 کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد رشد تولید در شرکت هایی که با محدودیت مالی شدید رو به رو هستند در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد دیروز در جمع برخی از اصحاب رسانه به آمار هایی از رشد اقتصادی، تورم و بیکاری اشاره کرده که با آمار های رسمی منتشر شده قبلی همخوانی ندارد.
رشد تولید صنایع در دومین ماه سال 1401 همچنان منفی بود. این پنچمین ماه متوالی است که رشد تولید صنایع شرکت های بورسی منفی به ثبت رسیده است.
رشد تولید در 5 ماه گذشته منفی به ثبت رسیده است این در حالیست که رشد موجودی انبار ها هم در اردیبهشت 1401 منفی برآورد شده است.
حجم حقیقی اقتصاد ایران در بازه یازده ساله 1390 تا 1400 تنها 10 درصد افزایش داشته است، این در حالیست که در بازه پنج ساله 85 تا 90 بالغ بر 11 درصد رشد در حجم اقتصاد کشور تجربه شده بود.
سهم بخش صنایع و معادن از حجم اقتصادی ایران از 24.5 درصد در سال 99 به 23.7 درصد در سال گذشته کاهش یافته است. این امر می تواند به معنی کاهش شتاب رونق تولید در 1400 باشد.
رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 1400 منفی 3.7 درصد به ثبت رسیده است، از همین رو سهم این بخش در اشتغال زایی مناطق روستایی کشور در سال گذشته نسبت سال 99 بالغ بر 2.4 درصد کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد تورم تولید کننده در بخش کشاورزی در پایان سال 1400 بر خلاف سایر بخش ها روند نزولی نداشته و همچنان در قله تورمی چند سال اخیر قرار دارد.
اکوایران: تورم سالانه تولید کننده در سال 1400 بالغ بر 54 درصد به ثبت رسیده است. این بالاترین نرخ تورم تولید در شش سال اخیر اقتصاد ایران است.