آخرین اخبار اوراق درآمد ثابت

اکوایران: در هفته اخیر ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی نسبت به هفته پیشین رشد کرد.
اکوایران: در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در معاملات روزانه بازار سهام رشد کرد. این در حالی است که ارزش معاملات خرد نیز در این هفته بالاتر از هفته‌های گذشته بود.
با اعلام شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه روز شنبه 30 مهر ماه صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران به مدت سه روز کاری عرضه می شود.
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شرکت سولیکو کاله و شرکت پدیده شیمی پایدار در جریان معاملات هفته دوم مرداد ماه در بازار فرابورس به وسیله اوراق مالی اسلامی تامین مالی شدند. در مجموع این سه شرکت 5 هزار و 220 میلیارد تومان اوراق با درآمد ثابت فروختند.
اکوایران: در هفته اول دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام افزایش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
اکوایران: در هفته چهارم آذر ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار افزایش یافت و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
اکوایران: در هفته دوم آذر ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار و همچنین میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
اکوایران: در هفته چهارم آبان ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار و همچنین میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است.
امروز 93 درصد از ارزش کل معاملات بازار سهام به اوراق درآمد ثابت اختصاص داشت.
در هفته اول آبان ماه 1400 با اینکه سهم اوراق از ارزش معاملات بازار افزایش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
۱