آخرین اخبار بازار پول

۰۱:۵۴:۲۰
با توجه به اهمیت و شرایط حال حاضر بازار پول و اعتبار، بررسی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت. آیا کنترل ترازنامه بانک‌ها سیاست مفیدی برای یک نظام بانکی ناتراز با کسری بودجه است؟
اکوایران: بر اساس گزارش های منتشر شده از بانک مرکزی، علی رغم افزایش نرخ سود موزون اوراق مشارکت نقدی دولتی در 4 ماه اخیر، اما بانک ها برای هفتمین هفته متوالی مشارکتی نداشته اند.
اکوایران: رفتار بانک مرکزی در هفته اول آبان ماه چرخش مهمی داشته است. بررسی های آماری نشان می دهد در این هفته تزریق پول در بازار باز به رکورد خود در دو ماه اخیر رسیده است. این در حالی است که این شاخص در بازار شبانه کم شده و در حداقل این بازه زمانی قرار گرفته است.
اکوایران: یازدهمین سری حراج اوراق مشارکت نقدی دولت با عایدی حدود 500 میلیارد تومان به پایان رسید و رکورد کمترین حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری را به ثبت رساند. این در حالی است که نرخ سود موثر اوراق در این هفته مسیری صعودی را نسبت به هفته قبل طی کرده است.
اکوایران: بررسی معاملات بازارهای بین بانکی در هفته اخیر نشان از روند صعودی تزریق پول بانک مرکزی در نهادهای مالی داشته است در هفته منتهی به 17 مهر ماه امسال بسط نقدینگی در بازار باز رکورد یک ماه اخیر را زده و این شاخص در بازار شبانه تقریبا سطح بالایی را در چهار ماه گذشته ثبت کرده است. این در حالی است که در هفته های اخیر این ارقام مسیری ثابت را رقم زده بودند.
اکوایران: تزریق پول در بازار باز در هفته دوم خردادماه رکوردی بی سابقه را در تاریح خود رقم زد. بررسی ها نشان می دهد مهم ترین دلیل در چرایی ثبت این رکورد پیش‌گیری از رشد اضافه برداشت ها و مدیریت نرخ ارز حاصل از مداخلات بانک مرکزی در بازار پول بوده است.
در هفته منتهی به 23 فروردین ماه بانک مرکزی در مجموع دو بازار 160 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانک ها قرض داد. ثبت این شاخص یکی از مهم ترین علائم وضعیت شدید نقدینگی در بانک ها در هفته اخیر بوده است.
اکوایران: نیاز بانک ها به پول در دومین هفته سال جاری برابر با 156 همت بوده که در تاریخ برگزاری بازار باز بی سابقه بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی تنها پاسخ گوی 51.2 درصد آن بوده است. اتفاقی که ناشی از رشد نرخ سود بوده و باوجود کنترل بده بستان پول در بازار باز همچنان خبرازکسری بی سابقه نقدینگی در بانک ها دارد.
بورسی ها برای سومین ماه متوالی در بازار اولیه سکوت خود را ادامه داده و هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده اند. در این هفته تنها 380 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که عمده آن از سوی بازار پول بوده است.
سهم صندوق بازنشستگی از تامین کسری بودجه دولت در بازار اولیه دو ماه آذر و دی امسال برابر با صفر بوده است. البته بررسی ها نشان می‌دهد در کل، سهم صندوق بازنشستگی از این بازار تا هفته نخست بهمن ماه امسال معادل با 5 درصد بوده است.