آخرین اخبار بازدهی شاخص بورس

بورس تهران روند‌های متفاوتی را در فصول گذشته طی کرده است. گاهی بازدهی نماد‌های شاخص ساز بازار بیشتر بوده و گاهی نماد‌های سبک افزایش قیمت قابل توجه‌ای داشته‌اند. در مقایسه شاخص کل بورس تهران با شاخص کل هم وزن؛ روند جریان بازدهی را در بین نماد های سنگین و سبک بازار، در کنار نوسانات و ریسک آن‌ها ارزیابی می کنیم.
اکوایران: در پایان هفته اخیر شاخص کل بالا‌تر از هفته پیشین قرار گرفت و بیشترین صعود هفتگی در 7 هفته اخیر را ثبت کرد.
اکوایران: در پایان هفته اخیر شاخص کل بالا‌تر از هفته پیشین قرار گرفت اما نسبت به هفته پیشین صعود کمتری را ثبت کرد.
اکوایران: در پایان هفته اخیر شاخص کل بالا‌تر از هفته پیشین قرار گرفت و متأثر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها صعود چشمگیری را ثبت کرد.
اکوایران: در پایان هفته اخیر شاخص کل بالا‌تر از هفته پیشین قرار گرفت اما همچنان شاخص هم وزن صعود بیشتری را ثبت کرد.
اکوایران: در پایان هفته اخیر شاخص کل پائین‌تر از هفته پیشین قرار گرفت، در حالی که شاخص هم وزن صعود کرد و بالاتر از هفته قبل ایستاد.
اکوایران: در جریان معاملات آبان ماه بورس تهران، پس از مدت ها افت شاخص و کاهش تراز شاخص صنایع، روند بازار سهام برگشت و دو هفته بازار توانست نفس بکشد. در این میان شاخص صنایع که در ماه‌های قبل به شدت افت می‌کردند، رشد تراز داشتند و توانستند بخشی از ریزش مهر ماه خود را جبران کنند.
اکوایران: در پایان هفته اخیر شاخص کل دومین هفته صعودی را پشت سر گذاشت و بیشترین رشد هفتگی در دو سال اخیر را ثبت کرد.
اکوایران: در پایان هفته اخیر شاخص کل پس از دو هفته صعود کرد و بیشترین رشد هفتگی در 6 ماه اخیر را ثبت کرد.
اکوایران: در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در 4 روز کاری قرمزپوش بود و در پایان هفته اخیر شاخص کل نسبت به هفته پیش نزول کرد.