آخرین اخبار بسته های حمایتی

در طی دو سال گذشته هر زمان که حال بازار بد می‌شد البته نه به بدی این روزها مدیران و مسئولان تصمیم به ارائه بسته‌های حمایتی برای بازار سرمایه می‌گرفتند و تا کنون دو بسته ۱۰تایی ارائه شده است شاید بازار نیاز دارد تا سومین بسته را نیز به دست آورد. نباید فراموش کرد که این بسته‌ها حامل بندهای مهمی بود یکی از این بندها فراموش‌نشدنی کاهش زمان معاملاتی بود. بازار فرابورس در تصمیمی پایان زمان معاملات را…
دو سال از حضور رییسی بر مسند ریاست قوه مجریه می‌گذرد، دو سالی که قرار بود بازار اوراق بهادار تهران جزء اولویت‌های دولت باشد و حتی ظرف چند روز همه چیز به روزهای خوش برگردد. روزهای خوشی که مردم و سهام‌داران خرد تا پیش از آن نیز ندیده بودند. روزگاری که به گفته مسئولان قرار بود مردم همه چیز را به بورس بسپارند تا کمی از درد تحریم‌های خارجی‌ و خود تحریمی‌های داخلی‌ کم کند و زمان خرید خانه و خودرو را…
۱