پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • کرونا مردم را به خودکشی وادار می‌کند؟

    اگر سال گذشته در همین ایام به کسی می‌گفتید باید تا یک سال آینده در خانه بماند، حرفتان را باور نمی‌کرد و احتمالا جمله شما را به شوخی می‌گرفت.

    ۰ مشاهده ۰۵:۰۵
  • توپخانه کرونای جدید علیه کودکان

    ابتدای شیوع ویروس کرونای انگلیسی بسیاری از متخصصان اعلام کردند که تفاوت این ویروس با انواع قبلی صرفا در سرعت انتقال بیشتر آن است.

    ۰ مشاهده ۰۲:۰۹
۱