آخرین اخبار تامین کسری بودجه دولت

در هفت ماه نخست امسال درآمد دولت از فروش اوراق بدهی دولتی تقریبا نصف سال قبل بوده و 54.2 درصد کاهش پیدا کرده است. این درآمدزایی بخشی از تامین کسری بودجه دولت محسوب شده که در سال جاری تاکنون کاهشی بوده است.
رکورد خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه شکسته شد. در این معاملات بانک ها و بورسی ها سهم موثری در فروش اوراق دارند. داده های ثبت شده در مرحله هجدهم نشان می دهد مهم ترین عامل رشد خرید اوراق بدهی، استفاده از ابزار پذیره نویسی در نهادهای تامین سرمایه بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تا پایان مرداد ماه در حدود 84 درصد از اوراق عرضه شده در بازار اولیه فروخته شده است. از این میان اوراقی که تاریخ سررسید کوتاه تر و نرخ سود پایین تری را داشته اند برای مشتریان جذاب تر بوده و سهمی 16 هزار و 800 میلیاردی را در تامین کسری بودجه داشته اند.
بازار اولیه اوراق بدهی دولتی به مرحله سوم رسید. بانک مرکزی که کارگزار برگزاری این بازار بوده راوی خرید هزار و 690 میلیاردی بورسی ها در هفته سوم خرداد ماه بوده است. اتفاقی که در پی رشد نرخ سود دراین بازار رخ داده و سرانجام میزان خرید اوراق از دولت و در نهایت تامین کسری را در سطح بالایی رقم زد.
در آخرین هفته پاییز کمترین سطح اوراق در این فصل به فروش رسید. بررسی دقیق تر از وضعیت بازار در هفته اخیر نشان می دهد در کورس نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق ، بازدهی از اهمیت کمتری برای مشتریان در این هفته برخوردار بوده است.
بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در هفته دوم آذر برگزار شده که طی آن 758 میلیارد تومان ارواق به فروش رسید. بررسی آمارها دراین هفته نشان می دهد بانک ها هیچ مشارکتی در خرید اوراق در این هفته نداشته اند.
بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی آبان از سرگرفته شد. در این هفته بانک ها تمایل به خرید اوراق با تاریخ سررسید کوتاه مدت تری داشتند. با این وجود باز هم نهادهای مالی سهم بسیار کمتری را از خرید اوراق در مقایسه با نهادهای سرمایه ای ثبت کردند. .
۳۶:۳۵
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در پاسخ به اکوایران به برخی اظهارات مطرح شده در مناظره‌ها در خصوص بازار سرمایه و اتهامات وارده به وزیر اقتصاد مبنی بر هدایت مردم به این بازار ، و تامین کسری بودجه دولت از این محل پاسخ داد.
۱