آخرین اخبار تجهیزات نظامی

با احتمال تهاجم مجدد روسیه، غربی‌ها می‌خواهند در محموله تسلیحاتی جدیدی که زمانی که تحریک‌آمیز و خطرناک به نظر می‌رسید، به اوکراین تانک ارسال کرده تا بالانس به نفع کیف تغییر کند.
۱