پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • احتمال بالای ریزش طلا!

    همواره به صورت سنتی بازده اوراق قرضه و قیمت طلا رابطه معکوس با یکدیگر داشتند، اما در هفته گذشته که بازدهی اوراق افت داشت اما طلا با وجود تغییرات مثبت تحرک جدی نشد، چرا؟

    ۰ مشاهده ۰۳:۵۵
۱