آخرین اخبار تحلیل بنیادی ایران خودرو

اکوایران: شرکت ایران خودرو در انتهای آذر ماه امسال ترازنامه فصلی خودر را منتشر کرد که نشان از زیان انباشته 104 هزار و 43 میلیارد تومانی این خودروساز داشت. زیان انباشته خودرو در انتهای سال قبل 73 هزار و 907 میلیارد تومان بوده که تنها طی 9 ماه 41 درصد افزایش یافته است.
اکوایران: زیان انباشته شرکت ایران خودرو با ثبت زیان خالص 13 هزار و 300 میلیارد تومانی تابستان امسال به 97 هزار میلیارد تومان رسید.
شرکت ایران خودرو در صورت های مالی شش ماهه خود از کاهش 92 درصدی زیان خالص خود پرده برداری کرد. با وجود کمک عرضه خودروها در بورس کالا به سودآوری خودروسازان، عاملی که باعث کاهش زیان ایران خودرو شده، رشد 767 درصدی درآمدهای غیرعملیاتی این شرکت درتابستان امسال است.
۱