آخرین اخبار تحلیل بنیادی بانک دی

اکوایران: بانک دی با ثبت 3 هزار و 470 میلیارد تومان زیان خالص در تابستان امسال پس از زیان خالص هزار و 872 میلیارد تومانی بهار؛ به مجموع زیان انباشته 23 هزار و 281 میلیارد تومانی رسید.
اکوایران: سهام بانک دی در معاملات بازار فرابورس ایران همواره با اقبال نوسان‌گیران همراه بوده است. با این حال سهام این بانک از ارزش بنیادی اندکی بهرمند بوده و زیان انباشته این بانک با پیش‌بینی زیان خالص سال 1401 از 20 هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.
اکوایران: بانک دی در صورت های مالی شش ماهه خود زیان خالص هزار و 958 میلیارد تومانی شناسایی کرده که به نسبت 3 هزار میلیارد تومان زیان خالص شش ماهه ابتدایی سال 1400 کاهش 35 درصدی داشته است. کاهش زیان خالص بانک دی از افزایش هزار میلیارد تومانی سایر درآمد های عملیاتی و کاهش هزینه های مطالبات مشکوک الوصول این بانک نشأت گرفته است.
۱