آخرین اخبار تسهیلات کلان غیر جاری

اکوایران: تا پایان پاییز 1402 در میان 24 بانکی که آمار آنها منتشر شده بیشترین سهم تسهیلات غیر جاری برای بانک‌های دولتی تجاری و بیشترین سهم تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط برای موسسات اعتباری غیر بانکی بوده است.
اکو ایران: تا پایان پاییز 1402 در میان 24 بانکی که آمار آنها منتشر شده بیشترین سهم تسهیلات غیر جاری برای بانک‌های دولتی تجاری و بیشترین سهم تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط برای موسسات اعتباری غیر بانکی بوده است.
اکوایران: تا انتهای آذر امسال، در میان ۲۲ بانک، از میان وام‌هایی که دوره قراردادشان به پایان رسیده اما هنوز بخشی از اقساط آن‌ها پرداخت نشده، ۸۴ درصد بیش دو ماه از زمان سررسیدشان گذشته است. در ادبیات بانکی به این بدهی‌ها تسهیلات کلان غیرجاری گفته می‌شود.
اکو ایران: بررسی نسبت تسهیلات غیر جاری و تسهیلات اعطاشده به افراد مرتبط در میان 10 بانکی که آمار آن‌ها منتشر شده نشان می‌دهد بانک‌های غیر دولتی تجاری بیشترین نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات و موسسات اعتباری غیر بانکی بیشترین نسبت تسهیلات پرداخت شده به افراد مرتبط به کل تسهیلات را داشته‌اند.
اکو ایران: بانک مرکزی آمار جدید تسهیلات کلان غیر جاری هشت بانک را تا پایان پاییز منتشر کرده است. یکی از این بانک‌ها بانک پارسیان است که مقدار مطالبات آن بالغ بر بیش از 15 هزار میلیارد تومان است. مقایسه وضعیت با انتهای تابستان نشان می‌دهد بدهی ابر بدهکاران اصلی این بانک تغییری نکرده است.
۱