آخرین اخبار تغییرنام

اکوایران :‌سخنگوی شورای شهر تهران در دفاع از تغییر نام خیابانی به نام انوشیروان گفت که ما در جمهوری اسلامی سیاست های رسمی داریم. یا انقلاب کردیم یا خیر. انقلاب اسلامی سال 57 ضدیت با سلطنت 2500 ساله داشت یعنی ما غیر از پادشاهی حضرت سلیمان و حضرت داوود هیچ پادشاهی را به رسمیت نمی شناسیم. هم اکنون چند کوچه در اطراف دفتر مقام معظم رهبری به اسم پادشاهان است. اینکه ما اسم شهید را بر روی این کوچه ها…
۱