آخرین اخبار تقدیم لایحه بودجه به مجلس

15 آذرماه، پایان موعد قانونی برای ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس است و دولت سید ابراهیم رئیسی در نخستین تجربه خود بودجه را به وقت مجلس نرساند.کارنامه سایر دولت ها چگونه است.
۱