آخرین اخبار تورم

۰۷:۵۳
روز گذشته گزارشی در فضای اینترنت منتشر شد تحت عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها».
۰۲:۴۴
به گمان سیاست‌گذاران در اقتصاد ایران یکی از راه های کنترل تورم سرکوب دستوری قیمت است.
۰۵:۳۵
جدیدترین گزارش در خصوص متغیرهای عمده پولی و اعتباری که مربوط به مرداد ۱۴۰۰ است توسط بانک مرکزی منتشر شد.
۲۸:۲۵
در ۳ سال اخیر، ۲ موج تورمی سنگین رو تجربه کردیم.
۰۳:۰۱
مفهوم و لزوم استقلال بانک مرکزی چیست؟
۰۳:۲۸
برای آنکه سیاست پولی ذیل بانک مرکزی به نظم برسد نیاز به یک سکاندار مقتدر است.
۰۹:۳۷
یکی از مهم ترین داده‌های اقتصادی که در هفته گذشته منتشر شد، آمارهای تورمی در آمریکابود که پایین تر از حد انتظار انتشار یافت. علاوه بر این داده ها، داده‌های خرده فروشی آمریکا بهتراز پیش‌بینی‌ها منتشرشد. دلیل تناقض در این داده‌ها چیست؟
۰۳:۳۵
صحت نرخ تورم اعلامی یا به تعبیری تطابق این نرخ با واقعیات رشد هزینه‌ها بعضا محل تردید در جامعه می‌شود.
۰۳:۱۷
آیا در حالی که تورم در ایران به مرز ۵۰ درصد رسیده است، اجرای طرح هایی مثل انبوه سازی مسکن ممکن است؟
۳۱:۰۹
دولت سیزدهم در برنامه های خود ساخت یک میلیون مسکن در چهار سال را پیش بینی کرده است.