آخرین اخبار تورم آلمان

اکوایران: آمریکا و اروپا هردو‌ در حال مبارزه با تورم هستند و رکود را به عنوان بحران آتی اقتصادی در نظر دارند، ولی دو قدرت برای حل این بحران‌ها با مشکلات متفاوتی روبه رو هستند.
۱