آخرین اخبار تورم نقطه ای خوراکی

اکوایران: تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در بهمن امسال برابر با 70.5 درصد ثبت شد. با وجود سطح بالای این شاخص اما داده‌های آماری در این مقطع نشان می‌دهد که همچنان پایین‌تر از وضعیت تورمی ابتدای تابستان است. آنچه به عقیده برخی، آژیر تورمی در کشور محسوب می‌شود، رکوردزنی تورم در بخش غیرخوراکی‌ها است که به بالاترین سطح 10 ساله رسیده است.
تورم مرداد ماه حاکی از کنترل تورم در کشور بوده و آمارها راوی افت سرعت رشد قمیت ها در کالاهای خوراکی بوده اند. این در حالی است که این کاهش هنوز به کالاهای غیرخوراکی نرسیده است.. بررسی تفکیک کالاها نیز نشان می دهد تورم ماهانه بهداشت و درمان در مرداد در بالاترین سطح قرار داشته است.
تورم مرداد ماه به 2 درصد رسیده و در کمترین سطح 5 ماه اخیر قرار گرفت. ادامه بررسی ها در این ماه نشان می دهد تورم ماهانه در دو کالای خوراکی منفی شده است.
بررسی قیمت ماهانه اقلام خوراکی شهری در بهمن 1400 نشان می دهد برنج تورم 5 ساله را شکسته و به بالاترین سطح رشد قیمتی در این مدت رسیده است. دیگر کالایی که در مسیر افزایش قیمت بوده سیب زمینی است که در قاب نقطه ای و ماهانه بهمن ماه رکورددار رشد قیمت بوده است.
بررسی قیمت کالاهای خوراکی در بهمن ماه 1400 نشان می دهد سیب زمینی در میانه زمستان در اوج تورم بوده و قیمت آن روندی افزایشی پیدا کرده است. در مقابل اما روغن نباتی جامد افت قیمت پیدا کرده و در مسیر تنزل قیمت قرار گرفته است.
سرعت تورم ماهانه در میانه زمستان کاهش یافت. با این حال تفکیک گروه های تورمی در این ماه نشان می دهد تورم خوراکی ها در کشور رشد بیشتری داشته است. ازسوی دیگر در مناطق روستایی نیز رشد قیمت ها در بهمن بالاتر از شهرنشینان ثبت شده است.
در حالی که مسئولان ارشد دولت مدام بر کاهش قیمت تاکید دارند اما مرکز آمار می گوید سرعت رشد تورم افزایشی بوده است. در همین خصوص تورم ماهانه در دی 1400 به 2.4 درصد رسید و بیشترین افزایش را در 4 ماه گذشته ثبت کرد.
تورم نقطه به نقطه استان کهگیلویه و بویراحمد در آذر سال جاری با 45.6 درصد بیشترین رشد را در کشور داشته است. کمترین تورم نقطه به نقطه در آذر سال جاری مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است با رشدی معادل 28 درصد. این در حالی است که سطح تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی ها در استان کهگیلویه و بویراحمد به بالای 50 درصد رسیده است.
تورم در آخرین ماه پاییز به کمترین حد خود در هفت ماه اخیر رسیده اما بررسی تورم به تفکیک دهک های درآمدی نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت سهم پردر آمدها بوده است. بررسی آمارهای تورمی نشان از نقش پررنگ نرخ دلار در این واقعه دارد.
بررسی تورم کالاهای خوراکی در میانه پاییز نشان میدهد صادرات در افزایش قیمت گوجه نقش پررنگ تری به خود گرفته است. از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده های دامی نیز موجب شده تا تورم محصولات لبنی به رکورد دو ساله برسد.
۱ ۲