• درجه امنیت ایران برای توریست‌ها

  درجه امنیت ایران در سال ۲۰۲۰ برای توریست‌های خارجی، هم‌تراز کشورهای پرگردشگر و دارای خدمات امنیتی موثر است.

  ۰۰:۵۸
 • میوه چینی از توریست‌های چینی

  اقدام چهار ماه پیش دولت برای تسهیل سفر چینی‌ها به ایران باعث رشد سریع ورود توریست چینی به بازار گردشگری کشورمان شد.

  ۰۰:۵۹
 • ۴۷ پاسپورت قدرتمند جهان

  گردشگران ۴۷ کشور از بیشترین قدرت ورود به کشورهای توریستی برخوردار هستند و بدون نیاز به اخذ ویزا و طی تشریفات آن، می‌توانند به حداقل ۱۶۷ کشور جهان سفر کنند.

  ۰۱:۰۰
 • ۸ توافق توریستی با جانشین اروپا

  عمان در حال حاضر جایگزین همه کشورهای «گردشگرفرست» اروپایی در بازار گردشگری ایران شده است سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار گردشگر از عمان به ایران سفر کردند که از کل حدود ۲۶ هزار گردشگر اروپایی بیشتر بود.

  ۰۱:۰۰
 • پیغام توریستی به گردشگران 11 کشور

  پروژه «ایران را احساس کنید» که توسط بخش خصوصی و با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد، 12 اینفلوئنسر را از 8 کشور به ایران آورد.

  ۰۱:۰۰
۱