آخرین اخبار جدول معاملات

اکوایران: در روز دوشنبه شاخص‌های بازار سهام نزول کردند و عرضه‌ی بازار افزایش یافت به طوری که در پایان معاملات تعداد نمادهای صف فروش بیشتر از صف‌های خرید بود. همچنین تعداد نمادهای قرمزپوش بیش از سبزهای بازار بود.
اکوایران: در روز یکشنبه شاخص‌های بورس صعود کردند و شاهد چهارمین روز متوالی خروج پول حقیقی بودیم.
اکوایران: در روز شنبه شاخص‌های بازار سهام نزول کردند و از سطح مقاومت یک میلیون و 580 هزار واحدی نیز پائین آمد.
اکوایران: در روز دوشنبه شاخص‌های بازار سهام صعود کردند و تقاضای بازار افزایش یافت به طوری که در پایان معاملات تعداد نمادهای صف خرید بیشتر از صف‌های فروش بود. همچنین تعداد نمادهای سبزپوش بیش از قرمزهای بازار بود.
اکوایران: در روز یکشنبه شاخص‌های بورس صعود کردند و شاهد چهارمین روز صعودی شاخص هم وزن بودیم.
اکوایران: در روز شنبه شاخص‌های بازار سهام صعود کردند و شاهد تداوم ورود پول حقیقی به بازار بودیم.
اکوایران: در روز چهارشنبه شاخص کل بورس صعود 24 هزار و 918 واحدی را پشت سر گذاشت و پس از 3 روز سرمایه حقیقی به بازار وارد شد.
اکوایران: روز سه‌شنبه شاخص‌ کل بورس نزول کرد و دومین روز نزولی را پشت سر گذاشت. اما تعداد نمادهای سبزپوش بیشتر بود و شاخص هم وزن رشد کرد.
اکوایران: در روز دوشنبه شاخص‌های بازار سهام ریزش کردند و عرضه‌های بازار افزایش یافت به طوری که در پایان معاملات تعداد نمادهای صف فروش بیشتر از صف‌های خرید بود.
اکوایران: در روز دوشنبه شاخص‌های بورس تهران صعود کردند و پول حقیقی وارد بازار سهام شد.