آخرین اخبار جمعیت جهان

۰۳:۴۰
سال 2024 مانند همه سال‌های دیگر با اتفاقات بی‌شماری همراه خواهد بود. نشریه اکونومیست تقویمی برای این سال درست کرده و مهم‌ترین رویدادها را از نگاه خودش آورده است.
مجله اکونومیست در آخرین سر مقاله خود به تاثیر کاهش نرخ زاد و ولد بر وضعیت جهانی اقتصاد پرداخته است.
کاهش جمعیت در جهان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. پیامدهای آن مالیات های بالاتر، بازنشستگی های دیرتر و احتمالاً بحران های کسری بودجه دولت است. کشورهای مسن‌تر کمتر فعال هستند و ریسک‌پذیری کمتری دارند. رای دهندگان مسن نیز سیاست را سخت می کنند. برخی خواستار بازگشت به ارزش های سنتی خانواده هستند ولی اشتباه می کنند زیرا هیچ کس به دیگران، یک بچه بدهکار نیست.
۱