آخرین اخبار جواد ضریف

اکوایران: اگرچه باقری کنی تا حدودی در رسانه‌ها کم‌پیدا است، اما برای افکار عمومی ایران یا دیپلمات‌های غربی چهره ناشناخته‌ای نیست. زمانی که رئیسی در سال 2021 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، باقری کنی یکی از نام‌هایی بود که به عنوان وزیر خارجه احتمالی مطرح شد. در نهایت این وزارت به امیرعبداللهیان رسید و باقری کنی به عنوان معاون ارشد وی و ریاست بخش مهم سیاسی وزارت امور خارجه منصوب شد.
اکوایران: رفتار نادرست بایدن با ایران در شکست سیاست خاورمیانه‌ای او نقش اساسی دارد. اگر او تصمیم می‌گرفت که سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ را -که با تحریم‌های بی‌سابقه با هدف فروپاشی اقتصاد ایران مشخص می‌شود- ادامه ندهد، ممکن بود خاورمیانه در وضعیت آشفتگی کنونی خود قرار نگیرد.
اکوایران: کارشناسان هسته‌ای از ایران، آمریکا و اروپا راه‌های دیگری برای مهار برنامه هسته‌ای ایران و تنش‌های آمریکا و ایران را مورد بحث قرار داده‌اند. یک احتمال این است که ایالات متحده بتواند چارچوبی را اتخاذ کند که در ازای عقب‌نشینی هسته‌ای بزرگ‌تر از سوی ایران، به طور پیوسته تحریم‌های بیشتری را لغو کند. یک برنامه خوب سنجیده برای کاهش تحریم‌ها به ایجاد حسن نیت نسبت به ایالات متحده، برای ایران و…
۱