آخرین اخبار حجم تجاری

۲۸:۳۰
رئیس مجلس ویتنام پس از 25 سال در پاسخ به سفر همتای خود وارد تهران شد، سفری که در در پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور به ایران صورت گرفت. همراه رئیس مجلس ویتنام هیات 70 نفره از هیات تجاری این کشور نیز او را همراهی کرد تا این سفر تنها به سفری سیاسی بدل نشود و دو طرف بتوانند گامی در جهت توسه همکاری اقتصادی،‌تجاری و سرمایه‌گذاری نیز بردارند.
۱