پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • نبض بهاری بازار مسکن

    متراژ در برنامه این هفته، سراغ مشاوران املاک رفته‌است و از آنها درباره نبض بهاری بازار مسکن پرسش کرده. تفاوت‌هایی بین مناطق شمالی و جنوبی شهر وجود دارد. با این حال، روند کلی بازار معاملات مسکن از کاهش قیمت‌ها و بی میلی به خرید حکایت می‌کند.

    ۰ مشاهده ۱۰:۳۶
  • مشمولان مالیات مسکن ۹۹

    برنامه دولت و مجلس برای مالیات های بخش مسکن در سال ۹۹ چیست ؟ کدام خانه ها در سال آینده مشمول پرداخت مالیات سالانه میشوند ؟ چه تعداد خانه های بالای ۱۰ میلیارد تومان در بازار مسکن وجود دارند ؟ آقای فرید قدیری و دکتر تیمور رحمانی اقتصاددان در این قسمت از برنامه متراژ به این سوالات پاسخ داده اند.

    ۰ مشاهده ۳۶:۳۶
۱