آخرین اخبار درختان پایتخت

۰۲:۰۲
اکوایران :‌جابجایی درختان موجود در پروژه‌های عمرانی یکی از مباحثی بود که در نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال 1403 در مورد آن بحث شد. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر معتقد است از آنجایی که زمان جابجایی درختان تا 15 اسفند است، انتقال آنها بعد از آن تاریخ منجر به آسیب درختان می‌شود.
رئیس کمیته حفاظت و صیانت از باغات شورای شهر تهران گفت: ‌‌سامانه ای به نام سامانه نهال داریم که در آن تصویر رئال کلیه درختان با جی‌آی‌اس نقطه محل درخت وجود دارد.
۱