آخرین اخبار دلار تهران

۰۰:۰۰
روز یکشنبه روز سبقت بازار ها از یکدیگر بود، دلار تهران از تتر سبقت گرفت. سکه نیز از دلار نقدی تهران پیشی گرفت.
قیمت دلار که روز دوشنبه در کف کانال 29 هزار بود و زیر این کانال به فروش نمی‌رفت دیروز تغییر مسیر داد و وارد کانال 30 هزار تومان شد. با اینحال برخی معامله گران فنی بازار، معتقدند تا زمانیکه درهم و سکه با احتیاط نظاره گر بازار هستند، نباید با هیجان دست به خرید زد.
همچنان روند کاهشی نرخ دلار تهران ادامه دارد و از دو روز پیش که این روند شروع شده، این اسکناس بیش از هزار تومان افت داشته است. دیروز نرخ فروش دلار در بازار 29 هزار و 600 تا 700 تومان بود که نسبت به روز قبلش کاهش 300 تومانی داشت.
۱ ۲