آخرین اخبار ذخایر اورانیوم آفریقا

اکوایران: بلوک اصلی آفریقای غربی در پی سرنگونی دولت و بازداشت محمد بازوم، رئیس جمهور نیجر توسط ژنرال‌ها در ماه گذشته، با روز آغاز (D-day) مداخله نظامی احتمالی برای بازگرداندن دموکراسی در نیجر موافقت کرد.
۱