آخرین اخبار ذخایر معدنی

۰۰:۰۰
استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور دارای ذخایر بسیاری از مواد معدنی است. به طوری که حدود 40 درصد از معادن کشور در این استان قرار دارد.
۰۳:۴۱
وجود ذخایر فراوان معدنی باعث شده ایران در بین 15 کشور معدنی جهان قرار بگیرد. اما آن طور که باید این ذخایر مورد بهره برداری قرار نگرفته است در حالی که امروز تاکید بسیاری بر جایگزین شدن معدن به جای نفت وجود دارد و بهره برداری از این ذخایر منجر به افزایش صادرات غیر نفتی خواهد شد.
۲۹:۵۳
بخش معدن ایران با در اختیار داشتن ذخایر بسیار اما کمتر از 1 درصد از تولید جهانی را از ان خود کرده و این در حالی است که ایران روی کمربند متالورژیک قرار داشته و 10 معدن در کلاس جهانی در اختیار دارد.
اکوایران: فقر اطلاعات از ظرفیت طرف‌های تجاری را می‌توان یکی از موانع و سدهای توسعه تجاری دانست، مانعی که موجب شده تا دسترسی به بازار‌های جهانی برای تجار داخلی با مشکل مواجه شود.
۰۵:۰۶
وجود ذخایر معدنی بسیار در کشور در کنار بازار پر تقاضای جهانی این سوال را به وجود می آورد که چرا معدنکاری نوین در ایران هنوز راه اندازی نشده است؟
۱