آخرین اخبار رشد اقتصاد چین

اکوایران: در تصمیمی بی‌سابقه، رهبر چین در نشست جی۲۰ شرکت نخواهد کرد. غیبت او در حالی رخ می‌دهد که چین و هند بر سر اختلاف مرزی با هم درگیر شده‌اند.
اکوایران: تغییر دادن رویاهای چین غیرممکن خواهد بود، اما می‌توان بر محاسبات آن تأثیر گذاشت. هدف غرب باید متقاعد کردن حاکمان چین باشد که مشروعیت داخلی با تهاجم خارجی کسب نمی‌شود و از اساس ایده‌ای احمقانه است و تنها انتخاب واقعی آن‌ها اصلاح رویکرد اقتصادی‌شان است.
اکوایران: نخستین ضربۀ سیاسی مهلک به پکن، نه در چین باستان و نه حتی در چین کمونیستی پس از 1949 آغاز نشد -فقط به ژوئیۀ 2023 برمی‌گردد.
اکوایران: وقتی در یک رژیم دیکتاتوری بحرانی مانند از کار افتادن ناگهانی مدل اقتصادی چین پیش می‌آید، سخت می‌شود گفت که بحران مربوط به فلان یا بهمان موضوع نیست و دربارۀ خود رژیم است.
اکوایران: در شرایطی که چین در مشکل عمیقی فرو رفته و اعضای حزب درصددند تا به بهانه مقابله با فساد رقبای خود را کناری بزنند، این احتمال وجود دادر که شی که به تایوان حمله کند تا توجه ها را از چالش های داخلی منحرف نماید
اکوایران: اتفاقات دومین اقتصاد بزرگ جهان به دیگر جاها هم مربوط است. بهبود وضعیت اقتصادی چین، به دلیل بزرگی این کشور، می‌تواند آمار رشد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. اما افول چین هم تأثیر مستقیمی بر وضعیت دیگر کشورها می‌گذارد.
اکوایران: اجازه دادن به سقوط لمان اشتباه نبود، اشتباه این بود که اجازه دادند این قدر سر پا بماند.
اکوایران: اقتصاددانان بر این باورند که چین در آستانه ورود به دوران رشد کند است؛ عصری که به دلایلی چون وضعیت نامطلوب جمعیتی و افزایش شکاف میان چین با ایالات متحده و متحدانش، که سرمایه گذاری و تجارت خارجی را به خطر می اندازد، بدتر هم شده است..
اکوایران: هراندازه پکن بیشتر تلاش کند تا از خروج عوامل مفید تولید اقتصادی جلوگیری کند احساس ناامنی را عمیق تر خواهد کرد. دیگر خودکامگان این استراتژی خودشکوفایی را امتحان کرده‌اند.
اکوایران: از دهه 1970 زمانی که دنگ شیائوپینگ سیاست موسوم به «اصلاحات و گشایش» در عرصه اقتصاد چین را کلید زد، رهبری حزب کمونیست چین عامدانه در برابر انگیزه دخالت در بخش خصوصی برای مدت طولانی مقاومت کرد. اما در دوران ریاست «شی»، بالاخص از زمان شروع همه‌گیری، حزب کمونیست چین به اصل خودکامگی بازگشته است.