آخرین اخبار روابط چین و روسیه

اکوایران: به گفته یک موسسه بریتانیایی، کشتی روسی آنگارا که از اوت 2023 هزاران کانتینر را به بنادر روسیه منتقل کرده است که گمان می‌رود حاوی مهمات کره شمالی باشد، از فوریه در یک کارخانه کشتی‌سازی چینی در شرق استان ژجیانگ لنگر انداخته است.
۱