پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • یک زن ایرانی، شاهزاده امنیت گوگل

    شاهزاده امنیت گوگل لقبی که به پریسا تبریز در شرکت گوگل داده‌اند. او در گوگل ریاست بخشی را بر عهده دارد که از ۳۰۰ هکر در اروپا و آمریکا تشکیل شده و وظیفه بررسی تهدیدات امنیتی مرتبط با موتور جست‌وجوی گوگل و همین‌طور دیگر محصولات این شرکت را بر عهده دارد.

    ۰ مشاهده ۰۳:۵۷
۱