آخرین اخبار سازمان حفاظت از محیط زیست

اکوایران: سازمان محیط زیست کشور از شرایط بحرانی « میش مرغ» خبر داد و گفت: «میش مرغ» بعد از «یوزپلنگ» یکی از گونه‌های در معرض انقراض است که در شرایط بحرانی به سر می‌برد. به تعبیر دیگر «میش مرغ» ایران در دو قدمی انقراض است.
۱