آخرین اخبار سود ناخالص

۰۳:۵۰
به بهانه افزایش نرخ دارو توسط شرکت‌های دارویی به بررسی درآمد عملیاتی سه نماد از صنعت دارویی می پردازیم.
۰۴:۴۴
در این قسمت برنامه چارسو درآمد عملیاتی و فروش شرکت های مارون، جم، جم پیلن و شاراک از صنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار می دهیم.
۰۳:۲۹
نماد کگهر برای سه ماهه فصل زمستان 1400 توانسته 7136 میلیارد تومان فروش فصلی داشته باشد و این عدد را برای فصل بهار به 8066 میلیارد تومان برساند. در فصل تابستان نیز موفق شده این رقم را در همان محدوده قبلی تکرار کند.
اکوایران: حاشیه سود خالص شرکت پتروشیمی زاگرس برای سه ماهه 1400 رقمی معادل 43 درصد بوده که در نهایت این رقم برای سه ماه سال 1401 به 15 درصد رسیده است که با افت چشم گیری همراه شده است.