آخرین اخبار سیاست اقتصادی ایران

اکوایران: بازار سهام در دو ماهه اخیر با تحریم شدید خبر حمایتی از سوی سیاست‌گذاران مواجه بوده است. قطع کردن امید سهامداران از روز‌های خوب در بازار سهام به وسیله سیات‌گذاری‌های مداخله‌گران در روند تولیدات و فروش شرکت‌های صنایع سنگین بورسی باعث شد تا ارزش بازار سهام به نسبت روز 16 اردیبهشت امسال، 23 درصد افت داشته باشد.
۰۲:۱۱
شاید بزرگترین زمین بازی دولت‌ها امور سیاسی و امور اقتصادی سرزمین تحت حکومت آنهاست. دولت‌‌های موفق دنیای امروز برای حرکت موفق اقتصاد فداکاری‌های سیاسی بزرگی انجام میدهند و از بسیاری از موضع‌های سیاسی خود عقب نشینی می‌کنند.
پژوهش‌های صورت گرفته نشان می دهد تنها حدود 7 درصد از قوانین و احکام برنامه ششم توسعه در بخش صنعت اثر گذار بوده و مابقی احکام یا اصلا اثری نداشته یا بسیار کم مؤثر واقع شده است
درآمد دولت از مالیات بر ثروت در سال گذشته نزدیک به 40 درصد کاهش را تجربه کرده است، افت بازار سهام در سال گذشته نسبت به سال 99 را می توان علت این رخداد دانست.
به عقیده صاحب نظران حوزه اقتصاد، اصلی ترین دلیل بی ثباتی اقتصاد ایران معضل تورم است و به سرعت بایستی کاهش تورم در دستور کار سیاست گذاری قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: باید تلاش کنیم اقتصاد کشور ما پیش بینی پذیر شود و داده های متغیر به حداقل برسد.
۰۲:۰۳
«سیاست هم مانند اقتصاد بازار دارد» این گزاره‌ای‌ است که برخی به آن باور دارند.
۱