آخرین اخبار شمواد

اکوایران: شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس با نماد پرسپولیس صورت های مالی 12 ماهه منتهی به خرداد 1402 را منتشر کرده و از افزایش 67 درصدی زیان ناخالص خود خبر داده که مبلغ 148 میلیارد تومان را شناسایی کرده همچنین زیان خالص این شرکت با افزایش 28 درصدی از مبلغ 111 میلیارد تومان به 143 میلیارد تومان رسیده است.
اکو ایران: در میان اطلاعیه های منتشر شده در سامانه کدال شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی از معامله با شرکت پلی اکریل ایران خبر داد که مبلغ معامله شده 10 میلیارد تومان بوده است.
اکو ایران: شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در اطلاعیه کدال از انعقاد قرارداد همکاری در توسعه شبکه و تامین خدمات دسترسی با شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به مبلغ کل 720 میلیارد تومان خبر داد.
اکوایران: بکام علت کاهش درآمد های عملیاتی خود را عدم وصول مطالبات از شرکتهای مخابرات ایران، توانیر و وزارت نیروی سوریه اعلام کرده و نماد شپنا نیز از بهره برداری پروژه تصفیه گازوییل و یوتیلیتی با بهای تمام شده 12 هزار و 553 میلیارد تومانی خبر داده است.
اکوایران: بانک گردشگری در سامانه کدال از واگذاری بخشی از سرمایه گذاری‌ها از طریق مزایده خبر داده است.
۱