آخرین اخبار شورای گفت و گو

اکوایران: پرونده جلسات شورای گفت‌وگو در سال 1401 با پیشنهاد دولتی‌ها به دبیرخانه این شورا برای تدوین بسته مدیریت بازار ارز و قیمت‌های داخلی ظرف 48 ساعت و گلایه بخش خصوصی نسبت به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات کمیته اقدام ارزی در ماه‌های اخیر بسته شد.
۱