آخرین اخبار صادرات غلات روسیه

اکوایران: اعمال محدودیت بر بازار غلات روسیه از سوی دولت سبب شد 75 درصد صادرات دریای سیاه در دستان چهار شرکت قرار گیرد.
اکوایران: روسیه در حال فروش غلاتی است که از سرزمین‌های اشغالی اوکراین به عنوان غنیمت جنگی به دست آورده است.
اکوایران: با نزدیک شدن به پایان توافق نامه صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه، روسیه تهدید به توقف اجرای توفق نامه صادراتی شد. توافق‌نامه صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه با میانجی‌گری ترکیه و سازمان ملل تا ۱۸ ماه مه تمدید شده اما، آینده آن نامشخص است.
آیا توافق از سرگیری صادرات غلات دریای سیاه، امضا شده در ترکیه در تاریخ ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) ، به کاهش قیمت غلات در ایران کمک می‌کند؟
اکوایران: در شرایطی که حمله به بندر اودسا توافق روز جمعه را با تردید مواجه کرده، اوکراین اعلام کرد که به تلاش برای از سر گیری صادرات غلات ادامه می دهد.
اکوایران: دولت روسیه به تازگی اعلام کرده که صادرات غلات این کشور فقط با دریافت روبل صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر این کشور تنها با کشورهای همسایه مبادله خواهد داشت.
۱