آخرین اخبار صمد حسن‌زاده

۰۲:۱۰
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری کرمان آیدکس به «اکوایران» از امتیازهای کرمان برای برگزاری همایش سرمایه‌گذاری سخن گفت.
۰۱:۰۰:۵۲
در هفته آتی یعنی 24 تا 27 اردیبهشت ماه قرار است؛ دومین رویداد «کرمان آیدکس» برگزار شود.
۱۳:۴۳
راند دوم انتخابات دور دهم انتخابات رییس اتاق بازرگانی ایران امروز برگزار و پرونده 7 ماهه انتخابات میان دوره‌ای اتاق بازرگانی ایران بسته شد.
۱