آخرین اخبار صنعت معدن

حفظ رشد اقتصادی و بهره‌وری برای همگان هدفی است که همه در ذهن داریم و فناوری، نقش طلایه‌ دار را ایفا می‌کند.
بخش معدن برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز ۱۴۰۴ نیازمند سرمایه گذاری و تقویت حوزه اکتشاف است، اما متاسفانه در دهه های گذشته نسبت به اکتشافات کم توجه صورت گرفته و در این بین فرصت سوزی هایی انجام گرفته.
حوزه اکتشاف به عنوان اصلی ترین حلقه معدنکاری نیازمند حضور نیروهای متخصص و رفع موانع است تا بتواند با توسعه هرچه بیشتر خوراک مورد نیاز پایین دست را تامین کند.
۰۳:۲۶
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرده، مبنای دریافت حقوق دولتی معادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال اجرایی می‌شود.
۱