آخرین اخبار صنعت مواد غذایی

۰۱:۴۱
اینار رونه کارآفرین و سرمایه گذار دانمارکی می‌گوید: در زمینه توسعه موادغذایی با روش هایی که با محیط زیست سازگار باشد قصد توسعه پروژه خود در ایران را دارد.
۱